Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості. Урок з використанням проблемно-пошукових методів. 10-й клас

Тема. Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу, його хімічні властивості.
На смак гліцерол трохи солодкуватий. Само тому йому дали таку назву: на латині слово “glycos” означає “солодкий”. Гліцерол, попри те, що його можна використати для добування динаміту, абсолютно безпечний та не отруйний. Його неможливо перемішати зі спиртом, водою і навіть ацетоном. Також гліцерол неможливо розчинити в жодних жирах чи ефірі, зате він сам може розчинити органічні і неорганічні речовини — луги, солі тощо.

20,00 

Мета:

  • дати поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу;
  • розглянути фізичні і хімічні властивості гліцеролу;
  • визначити вплив функціональних груп на його властивості;
  • встановити взаємозв’язок між властивостями гліцеролу та його застосуванням;
  • поглибити знання учнів про хімічні властивості органічних речовин;
  • розвивати критичне мислення, уміння шукати взаємозв’язок між новим і вивченим матеріалом, логічне мислення, уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
  • створити умови для формування навичок самооцінки, комунікативних компетенцій;
  • сприяти естетичному та екологічному вихованню; розвивати пізнавальний інтерес до предмета.

Міжпредметні зв’язки: біологія, географія.