Горіння вуглеводнів. Урок з використанням ігрових та інтерактивних методів. 9-й клас

Тема. Горіння вуглеводнів.
У першій половині XIX ст. учені займалися аналізом природних з’єднань: установлювали, які елементи входять до їхнього складу, які властивості цих з’єднань та чим вони відрізняються від неорганічних сполук. У результаті цього виявлено якісний і кількісний склад багатьох органічних сполук, їхні молекулярні формули, що дало змогу на початку XIX ст. визначити органічну хімію, як хімію з’єднань вуглецю. З накопиченням даних про органічні сполуки вчені зрозуміли, що недостатньо встановити склад і властивості сполук, що перед наукою стоїть більш складне завдання — виявити залежність властивостей речовин від їхнього складу та будови. Такий стан в органічній хімії створював велику плутанину, що призводило до нерозуміння вченими одне одного. Наука того часу не могла пояснити низку явищ, які спостерігали. Тому пропонуємо урок, який допоможе ближче ознайомитися зі світом органічної хімії та містить цікаві практичні завдання.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення з реакціями горіння вуглеводнів;
  • формування навичок складання рівнянь хімічних реакцій горіння метану, його гомологів, етену та етилену;
  • вивчення якісного складу речовин за продуктами згоряння;
  • забезпечення розвитку розумових здібностей учнів, уміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, пояснювати, установлювати причинно-наслідкові зв’язки та робити логічні висновки про хімічні явища;
  • сприяння розвитку партнерських взаємовідносин, формуванню комунікативної й інформаційної компетенції.

Методи та прийоми: інтерактивні, релаксація, відео-фільм, розповідь, фронтальна бесіда, мінілекція, проблематизація, розв’язування задач, порівняння, рефлексія, виконання вправ, логічні ланцюги.