Розв’язування розрахункових задач. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями. Урок практичного застосування знань. 9-й клас

Тема. Розв’язування розрахункових задач. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями.
У першій половині XIX ст. учені займалися аналізом природних з’єднань: установлювали, які елементи входять до їхнього складу, які властивості цих з’єднань та чим вони відрізняються від неорганічних сполук. У результаті цього виявлено якісний і кількісний склад багатьох органічних сполук, їхні молекулярні формули, що дало змогу на початку XIX ст. визначити органічну хімію, як хімію з’єднань вуглецю. З накопиченням даних про органічні сполуки вчені зрозуміли, що недостатньо встановити склад і властивості сполук, що перед наукою стоїть більш складне завдання — виявити залежність властивостей речовин від їхнього складу та будови. Такий стан в органічній хімії створював велику плутанину, що призводило до нерозуміння вченими одне одного. Наука того часу не могла пояснити низку явищ, які спостерігали. Тому пропонуємо урок, який допоможе ближче ознайомитися зі світом органічної хімії та містить цікаві практичні завдання.

20,00 

Мета:

  • формування знань про закон об’ємних відношень для газоподібних речовин на прикладі хімічних реакцій органічних речовин;
  • розбір алгоритму розв’язування задач;
  • формування вміння розв’язувати задачі, робити висновки й узагальнення, навичок розв’язання розрахункових задач, креативних здібностей;
  • сприяння здатності працювати в команді, допомагати одне одному, брати активну участь у пошуку нових знань і бажання вчитися.

Методи та прийоми: релаксація, розповідь, фронтальна бесіда, розв’язування задач, порівняння, рефлексія, виконання вправ.