Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза. Урок з використанням ІКТ та частково-пошукових методів. 11-й клас

Тема. Ферум. Залізо. Фізичні та хімічні властивості заліза.
Освоєння цього металу поклало початок цілого історичного етапу — залізного віку. Сьогодні вироби із заліза становлять окрему сферу чорної металургії, на частку якої припадає 90% усіх металічних виробів. Окрім того, відкриття магнітних властивостей заліза дозволило значно розширити сферу його використання.

20,00 

Мета:

  • активізація розумової діяльності учнів шляхом професійного спрямування вивчення теми;
  • продовження формування вміння давати характеристику елемента за його місцем в періодичній системі Д. І. Мендєлєєва та на основі будови атома;
  • надання відомостей про фізичні та хімічні властивості заліза та його застосування;
  • сприяння свідомому розумінню фізіологічної ролі заліза;
  • продовження розвивання вмінь і навичок аналізу, узагальнення, доведення і обґрунтовування значущості матеріалу, самостійної роботи з додатковою літературою;
  • розвиток логічного мислення, мовлення, здатності висловлюватися та робити висновки;
  • виховування бережливого ставлення до власного здоров’я, почуття взаємоповаги й толерантності.

Методи, прийоми: пояснювально-ілюстративні, наочні, репродуктивні, практичні, частково пошукові, інтерактивні.