Вода: склад молекули, фізичні властивості, поширення в природі. Інтегрований урок з хімії, фізики, географії та біології. 7-й клас

Тема. Вода: склад молекули, фізичні властивості, поширення в природі.
Вода — одна з найважливіших для людини речовин на планеті, але знання про неї можна отримати з різних дисциплін, що унеможливлює формування комплексного розуміння поняття. Інтеграція з іншими дисциплінами сприятиме узагальненню й систематизації знань учнів про поширеність води в природі, її фізичні та хімічні властивості, значення води для людського організму.

20,00 

Мета:

  • визначення складу молекули води, будови її молекули;
  • узагальнення знань учнів про фізичні властивості й поширення в природі;
  • удосконалення вмінь і навичок правильного користування додатковою літературою, аналіз матеріалу, виділення головного, складання опорних схем, формулювання висновків;
  • сприяння формуванню уявлень про цілісну картину світу через єдність предметів природничо­наукового циклу;
  • сприяння налагодженню позитивної атмосфери в колективі;
  • виховання дбайливого ставлення до навколишнього середовища та природних ресурсів своєї країни.

Методи, прийоми : робота в групах, дослід віртуальної хімічної лабораторії.

Галузі, що інтегруються: інформатика, українська мова та література, фізика, біологія, географія.