Ароматичні аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки. Урок-повторення. 10-й клас

Тема. Ароматичні аміни: склад і будова молекули, назва найпростішої за складом сполуки.
Нітрогеновмісні органічні сполуки люди широко використовують у побуті. Особливо часто їх застосовують у землеробстві. Нітрогеновмісними добривами збагачують ґрунт, щоб отримати високий урожай культур. В умовах інтенсивного землеробства природний Нітроген виснажується швидше, а тому потрібно вносити азотні добрива.

20,00 

Мета:

  • формування вміння називати загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінів та амінокислот, пояснювати структурні формули амінів та амінокислот, амфотерність амінокислот, наводити приклади амінів, амінокислот, білків;
  • засвоєння змісту понять «характеристична (функціональна) аміногрупа», «пептидна група», «поліпептид»;
  • розвиток уміння розрізняти насичені й ароматичні аміни, складати молекулярні та структурні формули амінів та амінокислот за назвами й загальними формулами, рівняння реакцій, що описують хімічні властивості метанаміну, аніліну, аміноетанової кислоти та одержання аніліну;
  • виховання вміння прогнозувати хімічні властивості амінокислот, зумовлені особливостями будови їхніх молекул, установлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями нітрогеновмісних органічних сполук;
  • дотримання правил безпечного поводження з органічними речовинами.

Методи, прийоми: групова та індивідуальна робота.