Залізо (Fe)як представник металічних елементів побічних підгруп. Урок засвоєння нових знань. 10-й клас

Тема. Залізо (Fe)як представник металічних елементів побічних підгруп.
На цьому уроці хімії учні формують уміння установлювати причинно-наслідкові зв’язки між будовою і властивостями елементів, простих речовин. Учні ознайомлюються із застосуванням заліза та його сполук у побуті та виробництві, його значенням у життєдіяльності людини.

20,00 

Мета:

  • ознайомити учнів із застосуванням заліза та його сполук у побуті та виробництві, його значенням у життєдіяльності людини;
  • розвивати вміння та практичні навички працювати з додатковою літературою, узагальнювати, вибирати головне, робити висновки;
  • виховувати пізнавальний інтерес, культуру розумової праці.

Методи і методичні прийоми: проведення дослідів, фронтальна, індивідуальна робота, метод «мозковий штурм», бесіда з елементами розповіді, робота з підручником і роздатковим матеріалом.