Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні й структурні формули та назви. Урок з використанням ігрових та інтерактивних методів. 9-й клас

Тема. Гомологи метану (перші десять), їхні молекулярні й структурні формули та назви.
У першій половині XIX ст. учені займалися аналізом природних з’єднань: установлювали, які елементи входять до їхнього складу, які властивості цих з’єднань та чим вони відрізняються від неорганічних сполук. У результаті цього виявлено якісний і кількісний склад багатьох органічних сполук, їхні молекулярні формули, що дало змогу на початку XIX ст. визначити органічну хімію, як хімію з’єднань вуглецю. З накопиченням даних про органічні сполуки вчені зрозуміли, що недостатньо встановити склад і властивості сполук, що перед наукою стоїть більш складне завдання — виявити залежність властивостей речовин від їхнього складу та будови. Такий стан в органічній хімії створював велику плутанину, що призводило до нерозуміння вченими одне одного. Наука того часу не могла пояснити низку явищ, які спостерігали. Тому пропонуємо урок, який допоможе ближче ознайомитися зі світом органічної хімії та містить цікаві практичні завдання.

20,00 

Мета:

  • формування знань учнів про гомологію, гомологічні ряди на прикладі алканів, навичок складання назв органічних речовин за структурними формулами та структурних формул — за назвами;
  • ознайомлення учнів з номенклатурою алканів за міжнародною номенклатурою ІЮПАК;
  • розкриття поняття «гібридизація електронних орбіталей», значення методу моделювання для вивчення будови й властивостей речовин;
  • розвивання навичок і вмінь складати структурні формули і назви органічних речовин на прикладі алканів;
  • показ зв’язку будови та властивостей молекули метану;
  • сприяння розвитку основних життєвих компетентностей — соціальної, комунікативної, інформаційної, креативної;
  • формування розуміння необхідності раціонального використання природної сировини в господарській діяльності.

Методи та прийоми: інтерактивні, релаксаційні, прогнозування, мінілекція, розповідь, демонстрація, фронтальна бесіда, самостійна робота, виконання вправ, порівняння, робота з підручником, самоперевірка.