Екологічна безпека: поняття, умови забезпечення. Інтегрований навчальний проєкт з біології, валеології, хімії та екології. 8—9-ті класи

Тема. Екологічна безпека: поняття, умови забезпечення.
Кожній людині відомо, що здоров’я за гроші не купити, тому здоров’я — найцінніше, чим ми володіємо. Здоров’я людини залежить від навколишнього середовища: чистого повітря, чистої води, чистих ґрунтів тощо. Тому, думаючи про своє здоров’я, ми насамперед повинні думати про природу, яка нас оточує, піклуватися про неї, берегти її. Для цього людина має познайомитися з природою свого рідного краю ближче, для цього в навчальний період доцільно проводити навчальні проєкти. Учителю важко встигнути «все й одразу», тому пропонуємо розглянути проєкт, розроблений для визначення екологічних умов у Черкаській області.

20,00 

Актуальність. Сьогодення вимагає від нас бути відкритими й зацікавленими людьми. Усе, що відбувається довкола, зокрема з природою, стосується нас безпосередньо, виявляє наші людські якості, зрештою, зміна мислення від обмежених власних інтересів людства до проблем глобального довкілля наштовхує на думку, що наша пасивність — ще один крок до подальшого погіршення стану природного середовища й до винищення багатьох форм життя. Більшість людей є байдужими до стану довкілля, до екологічних проблем своєї місцевості переважно через своє невігластво та брак доступної інформації щодо стану довкілля. Основи активної природоохоронної свідомості громадян закладаються за шкільною партою. Тому особливої актуальності набувають екологізація освіти та виховання, починаючи з молодших класів і продовжуючи в 5—9­-х класах.

Спарений урок (тріада): 45 хв + 45 хв.

Мета:

  • формувати знання про безпеку;
  • дати визначення поняття «екологічна безпека»;
  • показати вплив людини на біосферу;
  • довести наявність впливу екологічних умов проживання на здоров’я людини;
  • розвивати вміння аргументовано захищати екологічні інтереси суспільства;
  • виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища.

Тривалість проєкту: двотижневий проєкт.

Продукт проєктної діяльності: складання й оформлення звіту про виконану роботу, її наслідки та захист проєкту перед учнями школи, екологічною радою.