Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Урок, адаптований для дистанційного навчання. 9-й клас

Тема. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів.
Знання, отримані в школі з хімії, необхідно грамотно застосовувати і в повсякденному житті, пізнаючи закони хімії, які ознайомлю­ють нас зі складом і властивостями різних хімічних речовин.

20,00 

Мета:

  • згадати основні поняття з теми насичені вуглеводні та принципи будови органічних сполук;
  • розширити уявлення учнів про вуглеводні на прикладі етену та етину;
  • засвоїти відмінні риси ненасичених вуглеводнів, їх властивості та особливості будови;
  • сприяти формуванню ключових компетентностей учнів: пізнавальної, інформаційної, соціокультурної, комунікативної тощо;
  • сприяти усвідомленню застосування отриманих знань для безпечного використання вуглеводнів у побуті.

Методи і прийоми: евристична бесіда, мозковий штурм, інтерактивні вправи, порівняння та зіставлення, робота з підручником, робота з конструктором, робота в парах, віртуальний дослід.