Поводження з хімічними речовинами домашнього вжитку. Урок з використанням проєктної діяльності. 8—9-ті класи

Тема. Поводження з хімічними речовинами домашнього вжитку.
Проєкт ознайомить учнів з різноманіттям речовин, що використовують у повсякденному житті, навчить грамотно й безпечно користуватися ними. Самостійні дослідження учнів і набуті практичні знання, вміння й навички допоможуть відповісти на проблемні питання, навчать доступно, наочно представляти теоретичний матеріал і пов’язувати його з практичною діяльністю людини.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення з речовинами, що оточують людину в побуті, визначення кислот, оксидів, солей, основ та галузей їх застосування;
  • формування навичок збору, обробки й аналізу інформації;
  • дослідження різних засобів побутової хімії та їхніх властивостей;
  • формування в учнів розуміння прикладного значення хімії, її позитивного та негативного впливу на життя та здоров’я людини.

Методи і прийоми: проблемно-пошуковий метод, "Мозковий штурм", робота в групах, проєктна діяльність.