Види конструкційних матеріалів. Поняття про метали та їх сплави. Інтегрований урок хімії та трудового навчання. 8-й клас

Тема. Види конструкційних матеріалів. Поняття про метали та їх сплави.
Для продуктивного засвоєння знань і для інтелектуального розвитку учнів неабияке значення має встановлення зв’язків між різними розділами хімії та між різними дисциплінами. Міжпредметна інтеграція дає ліпший результат порівняно з традиційним вивченням дисциплін. Інтегрований підхід розвиває здібності до переносу знань і навичок в інші галузі.

20,00 

Мета:

  • формування вміння визначати види сталі за призначенням та хімічним складом;
  • сприяння узагальненню попередньо отриманого досвіду та знань;
  • розвиток спостережливості та політехнічного світогляду;
  • сприяння розвитку навичок аналітичного та критичного мислення;
  • виховання організованості, дисциплінованості, відповідальності;
  • формування дбайливого ставлення до власного здоров’я та природних ресурсів планети.

Методи, прийоми: індивідуальна робота, групова робота, лабораторне дослідження.