Фізичні та хімічні властивості альдегідів. Урок з використанням ІКТ. 10-й клас

Тема. Фізичні та хімічні властивості альдегідів.
Ви можете уявити собі життя без дзеркала? Прокинутися вранці — і не побачити свого ві­дображення? Здається, дурниця, дрібниця. Але який душевний дискомфорт! Недарма казко­вих персонажів як покарання позбавляли ві­дображення. Що таке дзеркало? Звідки воно з’явилося? Як його виготовляють?

20,00 

Мета:

  • формування поняття про оксигеновмісні органічні сполуки, фізичні та хімічні властивості альдегідів на прикладі метаналю та етаналю;
  • удос­коналення знання про генетичні зв’язки між класами;
  • сприяння розвитку в учнів хімічної мови, пам’яті, мислення: аналіз, синтез, уміння порівнювати, виділяти головне, робити висновки, інтерес до вивчення предмета, творчі здібності;
  • формування в учнів наукового світогляду на основі знань про: можливість та невичерпність пізнання живого (сфери використання альдегідів), зв’язок і взаємозалежність речовин у природі (спільні властивості між органічними сполуками).

Методи і прийоми: словесні (розповідь, бесіда, робот а з підручником), наочні (схеми, комп’ютерна презентація), практичні (хімічні досліди), проблематизація, ситуація успіху.