Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи. Урок формування знань, умінь та навичок. 9-й клас

Тема. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.
Завершальний етап у розвитку розумових операцій учнів — реалізація цієї дії в практичній діяльності. Тому навчання фізики передбачає залучення до таких видів діяльності, які дають змогу використовувати набуті знання на практиці, зокрема до виконання лабораторних робіт.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення з поняттям "геометрична оптика";
  • формування умінь та навичок отримувати зменшені зображення предметів за допомогою збиральної лінзи, геометричними побудовами визначати фокусну відстань, користуючись формулою тонкої лінзи, визначати оптичну силу лінзи;
  • сприяння розвитку практичних навичок проведення лабораторного дослідження;
  • розвиток фізичної компетентності, цікавості до предмету, критичного мислення учнів;
  • формування ціннісного ставлення до праці, культури проведення та оформлення фізичного експерименту, охайності під час проведення експерименту, дбайливого ставлення до лабораторного обладнання.

Методи, прийоми: індивідуальна робота, групова робота.