Закономірності розташування природних зон Африки. Урок з використанням технології випереджальних завдань. 7-й клас

Тема. Закономірності розташування природних зон Африки.
Як показує досвід, урок засвоєння нових знань проходить ефективніше, коли вчителю вдається залучити учнів до його підготовки та проведення. Подана розробка уроку проходить у форматі подорожі, що передбачає підготовку учнями випереджального завдання. Завдяки повідомленням своїх однокласників, учні отримують у доступній для сприймання формі новий матеріал. Виконуючи протягом уроку зав-дання, узагальнюють і систематизують знання щодо закономірностей розташування природних зон Африки.

20,00 

Мета:

  • формування поняття про особливості розташування природних зон Африки;
  • поглиблення системи знань про взаємозв’язок природних компонентів у складі природних зон;
  • розвиток умінь і навичок застосовувати знання на практиці в нових нестандартних ситуаціях;
  • виховання бережного ставлення до природи.