Метан як представник насичених вуглеводнів. Урок з використанням ігрових та інтерактивних методів. 9-й клас

Тема. Метан як представник насичених вуглеводнів.
У першій половині XIX ст. учені займалися аналізом природних з’єднань: установлювали, які елементи входять до їхнього складу, які властивості цих з’єднань та чим вони відрізняються від неорганічних сполук. У результаті цього виявлено якісний і кількісний склад багатьох органічних сполук, їхні молекулярні формули, що дало змогу на початку XIX ст. визначити органічну хімію, як хімію з’єднань вуглецю. З накопиченням даних про органічні сполуки вчені зрозуміли, що недостатньо встановити склад і властивості сполук, що перед наукою стоїть більш складне завдання — виявити залежність властивостей речовин від їхнього складу та будови. Такий стан в органічній хімії створював велику плутанину, що призводило до нерозуміння вченими одне одного. Наука того часу не могла пояснити низку явищ, які спостерігали. Тому пропонуємо урок, який допоможе ближче ознайомитися зі світом органічної хімії та містить цікаві практичні завдання.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення учнів з найпростішим представником органічних речовин — метаном;
  • розгляд будови молекули метану, його молекулярної, структурної й електронної формули;
  • розкриття поняття «гібридизація електронних орбіталей»;
  • з’ясування, який тип гібридизації мають атом Карбону в молекулі метану;
  • поглиблення знань про фізичні властивості метану та поширення метану в природі;
  • розширення й поглиблення знань про будову речовин;
  • розвивання креативних здібностей учнів та їхньої компетентності;
  • формування вмінь застосовувати теоретичні знання на практиці.

Методи та прийоми: інтерактивні, релаксаційні, усна розповідь, демонстрування, фронтальна бесіда, самостійна робота, виконання вправ, експрес-тест, самоперевірка, взаємоперевірка, робота з підручником, робота зі схемами та таблицями, розв’язування задач, кросворда, читання вірша.