Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування). Урок з використанням ігрових та інтерактивних методів. 9-й клас

Тема. Реакція приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування).
У першій половині XIX ст. учені займалися аналізом природних з’єднань: установлювали, які елементи входять до їхнього складу, які властивості цих з’єднань та чим вони відрізняються від неорганічних сполук. У результаті цього виявлено якісний і кількісний склад багатьох органічних сполук, їхні молекулярні формули, що дало змогу на початку XIX ст. визначити органічну хімію, як хімію з’єднань вуглецю. З накопиченням даних про органічні сполуки вчені зрозуміли, що недостатньо встановити склад і властивості сполук, що перед наукою стоїть більш складне завдання — виявити залежність властивостей речовин від їхнього складу та будови. Такий стан в органічній хімії створював велику плутанину, що призводило до нерозуміння вченими одне одного. Наука того часу не могла пояснити низку явищ, які спостерігали. Тому пропонуємо урок, який допоможе ближче ознайомитися зі світом органічної хімії та містить цікаві практичні завдання.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення з хімічними властивостями ненасичених вуглеводнів;
  • розкриття механізму реакції приєднання;
  • показ, що реакції приєднання є характерними для ненасичених вуглеводнів;
  • розгляд якісної реакції на ці вуглеводні;
  • удосконалення вміння складати рівняння хімічних реакцій з участю органічних речовин на прикладі етену й етину;
  • забезпечення розвитку розумових здібностей учнів;
  • розвивання вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, пояснювати, установлювати причинно-наслідкові зв’язки та робити логічні висновки про хімічні явища;
  • сприяння формування партнерських взаємовідносин;
  • формування вміння надати допомогу однокласнику;
  • сприяння формуванню комунікативної та інформаційної компетенції.

Методи та прийоми: інтерактивні, релаксаційні, розповідь, демонстрування, фронтальна бесіда, проблематизація, ситуація успіху, виконання вправ, тестів, рефлексія, творче завдання.