Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени. Урок з використанням ігрових та інтерактивних методів. 9-й клас

Тема. Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними). Елементи-органогени.
У першій половині XIX ст. учені займалися аналізом природних з’єднань: установлювали, які елементи входять до їхнього складу, які властивості цих з’єднань та чим вони відрізняються від неорганічних сполук. У результаті цього виявлено якісний і кількісний склад багатьох органічних сполук, їхні молекулярні формули, що дало змогу на початку XIX ст. визначити органічну хімію, як хімію з’єднань вуглецю. З накопиченням даних про органічні сполуки вчені зрозуміли, що недостатньо встановити склад і властивості сполук, що перед наукою стоїть більш складне завдання — виявити залежність властивостей речовин від їхнього складу та будови. Такий стан в органічній хімії створював велику плутанину, що призводило до нерозуміння вченими одне одного. Наука того часу не могла пояснити низку явищ, які спостерігали. Тому пропонуємо урок, який допоможе ближче ознайомитися зі світом органічної хімії та містить цікаві практичні завдання.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення з предметом вивчення органічної хімії, розмаїттям органічних сполук, поняттям «елементи-органогени», короткою історією розвитку органічної хімії;
  • розгляд подібних і відмінних ознак органічних і неорганічних сполук;
  • розкриття особливостей органічних сполук порівняно з неорганічними;
  • формування практичних навичок визначення органічних речовин серед інших;
  • розвивання цікавості до предмета, кмітливості, уміння швидко й чітко формулювати свої думки, логічно мислити, застосовувати свої знання на практиці, працювати з додатковою літературою.

Методи та прийоми: інтерактивні, ігрові, релаксаційні, усна розповідь, порівняння фронтальна бесіда, самостійна робота, виконання вправ, самоперевірка за зразком, взаємоперевірка, робота з підручником, робота зі схемами та таблицями, створення проблемної ситуації, гра-подорож картою «Багатоманітність органічних сполук», використання інтернету.