Етен (етилен) та етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів. Урок з використанням ігрових та інтерактивних методів. 9-й клас

Тема. Етен (етилен) та етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів.
У першій половині XIX ст. учені займалися аналізом природних з’єднань: установлювали, які елементи входять до їхнього складу, які властивості цих з’єднань та чим вони відрізняються від неорганічних сполук. У результаті цього виявлено якісний і кількісний склад багатьох органічних сполук, їхні молекулярні формули, що дало змогу на початку XIX ст. визначити органічну хімію, як хімію з’єднань вуглецю. З накопиченням даних про органічні сполуки вчені зрозуміли, що недостатньо встановити склад і властивості сполук, що перед наукою стоїть більш складне завдання — виявити залежність властивостей речовин від їхнього складу та будови. Такий стан в органічній хімії створював велику плутанину, що призводило до нерозуміння вченими одне одного. Наука того часу не могла пояснити низку явищ, які спостерігали. Тому пропонуємо урок, який допоможе ближче ознайомитися зі світом органічної хімії та містить цікаві практичні завдання.

20,00 

Мета:

  • формування знань про гомологічні ряди алкенів та алкінів на прикладі етилену та ацетилену;
  • ознайомлення з природою кратного зв’язку;
  • виведення загальної фор-мули алкенів та алкінів, знання їхніх фізичних властивостей;
  • удосконалення навичок і вмінь складати структурні формули й давати назви органічним сполукам на прикладі алкенів та алкінів;
  • продовження розкриття значення методу моделювання для визначення будови й властивостей речовин;
  • відпрацювання навичок розв’язуання задач на обчислення відносної густини газів;
  • спонукання вчитися активно, із цікавістю;
  • формування вміння креативно мислити, працювати в співпраці;
  • виховування здатності працювати в команді, допомагати одне одному.

Методи та прийоми: інтерактивні, ігрові, релаксаційні, відеодемонстрація, розповідь, порівняння, повідомлення, виконання вправ, взаємоперевірка, робота з підручником, робота зі схемами, картками та таблицями, гра-розслідування, використання інтернету.