Конспект уроку з фізики в 9 класі “Розвиток ядерної енергетики, ядерна енергетика”

Автор: Сопрук Катерина Панасівна Нижче наводиться розробка уроку фізики в 9 класі, де показано використання ІКТ на кожному етапі уроку. Така схема уроку може бути використана на уроках узагальнення і систематизації знань по фізиці, хімії,біології, географії,...

Текстові задачі в Excel

Автор: Сопрук Катерина Панасівна Широко використовувати інформаційні технології доцільно на уроках узагальнення і систематизації знань з теми. Тут можна дати учням індивідуальні завдання по розв’язуванню задач, розв’язок яких оформити за допомогою комп’ютерних...
Круглий стіл «Система освіти України: терміни  і визначення»

Круглий стіл «Система освіти України: терміни і визначення»

15 лютого 2016 р. у НПУ ім. М. П. Драгоманова відбувся круглий стіл на тему «Система освіти України: терміни і визначення». Організатори заходу: Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, Київський національний університет імені Тараса Шевченка,...

“Підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної мови в позаурочний час шляхом роботи з інтернет-сервісом Padlet”

Автор: Мельникова Наталія Павлівна Дана методична розробка містить результати анкетування учнів та вчителів про використання соціального Інтернет – сервісу Padlet, рекомендації щодо використання даного мультимедійного ресурсу для поглиблення знань з англійської...

Виступ психолога на родинному святі “Валіза у доросле життя”

Автор: Лупіна Вікторія Миколаївна   Участь психолога у шкільних родинних святах – один із напрямків просвітницької та консультативної роботи з батьками учнів з особливими освітніми потребами. Підготовка учня спеціальної школи до самостійного дорослого життя , щоб...

Конспект уроку алгебри в 9 класі на тему “Арифметична прогресія. Формула n-го члена арифметичної прогресії”

Автор: Котик Оксана Миколаївна Мета – формувати компетентності: Практичні математичні компетентності: продовжити роботу над визначеннями арифметичної прогресії; розширити знання про арифметичну прогресію, характеристичні властивості, які мають члени прогресії,...

Заливка фону та вибір пензлів в графічному редакторі Adobe Photoshop

Автор: Дяченко Ірина Павлівна Характеристика і навчально-виховне значення теми.   Програма Adobe Photoshop один з численних пакетів для обробки, зміни, збереження графічних об’єктів. Adobe Photoshop – програма для редагування зображень на професійному...

Урок: “Різноманіття птахів” 7 клас

Автор: Сушко Раїса Василівна Мета: а) навчальна:підвищити якість знань учнів з теми, визначити рівень опанування знань, скорегувати знання, уміння, навички, повторити прогресивні особливості будови птахів і пристосування до різних умов життя, закріпити знання учнів...

“Не вмре його слово – не загине сила духу” (до 180-річчя з дня народження та 100-річчя з дня смерті І. Я. Франка) інтелектуальна гра

Автор: Рижук Людмила Федорівна Мета заходу: поглибити знання студентів про життєвий і творчий шлях І.Я.Франка, сприяти усвідомленню значення творчості поета для української та світової культури; розвивати пам’ять, пізнавальні інтереси, самоосвітні вміння та навички;...

Конспект відкритого уроку з української мови: “Алфавіт. Знаки письма”

Автор: Кубах Галина Миколаївна Поглибити знання учнів про знаки письма, алфавіт; формувати уміння та навички розташовувати слова в алфавітному порядку; виробляти практичні навички користування алфавітом; виховувати старанність у навчанні, прищеплювати любов до рідного...

Педагогічне керівництво у навчанні дошкільників з особливими потребами – порушеннями зору

Автор: Євдошенко Ольга Анатоліївна Порушення зору в дошкільному віці різноманітні відповідно до клінічних форм, етіології, патогенезу, ступеня враженості дефекту і структурі цих функцій. Основний контингент закладів становлять дошкільники з амбліопією та косоокістю....

Урок-тренінг на тему: “Своєчасні знання про СНІД – основа профілактики”

Автор: Булава Юлія Миколаївна СНІД – одна з найважливіших і трагічних проблем, що виникла перед людством наприкінці ХХ сторіччя. Суть цієї проблеми не лише в тому, що в наш час мільйони людей інфіковані на СНІД – це значна економічна проблема, оскільки утримання та...
Умови до  Дня землі

Умови до Дня землі

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 № 1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану...

Методичну розробку уроку виробничого навчання на тему: «Обробка кишені з листочкою з вшивними кінцями»

Автор: Романів Степанія Кирилівна Найважливіша риса сучасного професійного навчання – його спрямованість на те, щоб навчити учнів не лише пристосуватись, а й активно діяти в реаліях, соціальних змін. Сучасний розвиток промисловості та технічне переобладнання...

З досвіду роботи “Соціалізація осіб з порушенням інтелектуального розвитку засобами професійно-трудового навчання”

Автор: Уголькова Наталія Іванівна Практичне значення даної роботи полягає у впровадженні науково обґрунтованого та практично перевіреного стану викладання швейної справи, методики формування знань і вмінь у процесі проектування і виготовлення швейних виробів, у...

Розробка уроку у 9 кл з теми: “Електричні явища. Види з’єднань. Робота і потужність електричного струму”

Автор: Лисогор Віра Павлівна Мета: закріпити вміння й навички обчислювати роботу, потужність електричного струму, знаходити напругу, опір та силу струму при різних видах з’єднань, сприяти сприяти розвитку та збагачення досвіду учнів; Завантажити...

Корекційна робота з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку в умовах психолого-медико-педагогічної консультації

Автори: Бондарчук Алла Василівна, Буряковська Олена Миколаївна На сучасному етапі в державі змінюється відношення до дітей з обмеженими можливостями здоров’я в сторону визнання їх рівних прав, в тому числі на повноцінну освіту. Завантажити...

Методична розробка уроку фізики (9 клас), на тему: Розв’язування задач на обчислення загального опору комбінованих елеутричних кіл”

Автор: Сушко Марина Миколаївна Мета уроку: Удосконалювати навички учнів у розрахунку електричних кіл; сформувати вміння учнів здійснювати послідовний підхід до обчислення загального опору комбінованих електричних кіл. Розкрити перспективи використання постійного...

Розробка позакласного заходу х хімії “Е-харчові добавки або, що ми споживаємо з їжею”

Автор: Нетрибійчук Олександр Сергійович Мета : ознайомити учнів з основними видами харчових добавок, їх класифікацією, а також показати вплив деяких добавок на організм людини. Розширити кругозір учнів щодо шкідливості харчових добавок. Форма проведення : хімічний...

Урок математики в 4 класі з елементами технології критичного мислення

Автор: Мордалевич Ірина Іванівна Тема: Круглі числа . Складання виразів за задачами з буквеними даними . Периметр прямокутної ділянки за планом . Мета: Вчити знаходити периметр прямокутної ділянки за планом ;складати вирази до задач з буквеними даними; Вказати на...

Позакласний захід на тему “Після уроків” (творчі задачі для розумників і розумниць із елементами ГРВЗ-педагогіки та ейдетики)

Автор: Ковальова Олена Володимирівна Творчі задачі – це благодатне підгрунтя для розвитку креативних здібностей особистості. Саме тому їх важливо впроваджувати в освітянську практику. Плоди діяльності педагога в цьому аспекті через певний проміжок часу обов’язково...

Урок у 5 класі на тему “Написання префіксів пре-, прі-, при-“

Автор: Ковальова Олена Володимирівна Мета: Познайомити учнів із особливостями вимови та написання префіксів; вивчити правила написання, вчити застосовувати здобуті знання на практиці, наводити приклади та складати з ними речення; удосконалювати навички роботи із...

Бінарний урок у 9 класі “Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи”

Автори: Боржимський Сергій Борисович, Місюна Марія Ігнатівна Мета: Освітня: ознайомити учнів із особливостями літературно-мистецького напрямку, допомогти зрозуміти специфіку романтичного світосприйняття й засвоїти естетичні принципи романтизму, збагатити знаннями...

Методична розробка уроку виробничого навчання на тему: “Обробка кишені у шві”

Автор: Карташова Любов Федорівна Анотація методичної розробки уроку Урок виробничого навчання «Обробка кишені у шві» проводиться як тема програми «Обробка окремих деталей та вузлів поясних швейних виробів» і є логічним продовженням раніше вивченого учнями матеріалу на...

Методична розробка позаурочного заходу на тему: “З історії походження назв тканин та одягу”

Автор: Карташова Любов Федорівна Мета: провести екскурс у світ моди; показати, як виникнення одягу, його елементів, а також тканин, з яких він виготовляється, пов’язане з краєзнавством, історією народів, конкретними історичними постатями; формувати почуття смаку,...

Чи існує справжне кохання сьогодні? (За твором Валентина Чемериса “Вітька+Галя, або Повість про перше кохання”) конспект уроку з української літератури для 8-го класу (за новою програмою)

Автор: Дуняшенко Наталія Василівна Тема. УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР Валентин ЧЕМЕРИС. «Вітька + Галя, або Повість про перше кохання» Гумористична повість про життя і пригоди школярів із села Великі Чаплі: дружбу і перше кохання, вірність і перший поцілунок, дуель і перше...

Цикл уроків із зарубіжної літератури для 7 кл “Світова новела”

Автор: Волянська Тетяна Миколаївна Передмова Урок 1 ” Новела як жанр літератури. О. Генрі – майстер новели. О.Генрі “Останній листок” – гімн людині, яка здатна на самопожертву заради ближнього” Урок 2 ” О.Генрі “Останній...

Свято здоров’я з нагоди Всесвітнього дня здоров’я для учнів початкової школи

Автор: Вітюк Світлана Федорівна Мета: Викликати бажання зберігати та укріплювати своє здоров’я. Завдання: Пропагувати здоровий спосіб життя.    Активізувати пізнавальну і фізичну діяльність. Місце проведення: спортивна зала. Завантажити...

План-конспект уроку з англійської мови для 7 класу на тему: “Спорт”

Автор: Халімон Ірина Михайлівна Мета: – активізувати навички вживання нових лексичних одиниць на рівні             фрази та понад фразової єдності за темою «Спорт»; удосконалити навички аудіювання тексту з метою вилучення основної інформації; удосконалити...

Інноваційні технології на уроках історії

Автор: Турчин Сергій Володимирович Термін “інновація” означає оновлення процесу навчання, який спирається, головним чином, на внутрішні фактори. Запозичення цього терміна пов’яза­не з бажанням виділити мотиваційний бік навчання, відмежуватися від...

Урок-казка з математики “Додавання і віднімання числа частинами. Побудова многокутників за зразком

Автор: Стопченко Світлана Олексіївна Мета: продовжити формувати уміння додавати числа частинами; вправляти у розв’язанні задач; вдосконалювати навички усної лічби; розвивати логічне мислення, кмітливість, спостережливість; прищеплювати любов до математики;...